VISIONQUEST

Visionquest är ett namn på en ritual som användes av naturfolk för att markera övergångar i livet, tex då man blev kvinna. Ritualen går ut på att man ger sig ut i naturen och tillbringar tid i avskildhet för att finna en ny riktning i sitt liv. Tiden för visionquesten kan variera mellan ett dygn till flera veckor.